Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch triển khai thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh

Nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội trong công tác quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên nước; bảo đảm an ninh nguồn nước trước mắt và lâu dài, góp phần phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 05/12/2019).

 

Ảnh minh họa

Các nội dung chính trong kế hoạch triển khai cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước gồm: Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện, hồ chứa thủy lợi và cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông, suối, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở đô thị, khu dân cư tập trung và các nguồn nước khác.

 

Phạm vi thực hiện cắm mốc là toàn bộ nguồn nước thuộc danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh.

 

Giai đoạn 2020-2025: Hoàn thành cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước sông, suối, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở các đô thị, khu dân cư tập trung; hoàn thành cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thủy điện, thủy lợi. Giai đoạn 2026-2030: Tổ chức thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ đối với các nguồn nước khác./.

 

Phương Linh