Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện (Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 05/12/2019).

 

Ảnh minh họa

Theo đó, có 05 thủ tục hành chính được phê duyệt quy trình nội bộ theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

 

Có 34 thủ tục hành chính được phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Trong đó, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng có 21 thủ tục, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện có 13 thủ tục.

 

Danh mục các thủ tục hành chính chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh