Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện

Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện, (Công văn số 8879/BCT-ĐL, ngày 21/11/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có các dự án thủy điện (DATD) tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số nội dung: Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật của Chủ đầu tư về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa, công tác vận hành và bảo trì công trình, kiểm định an toàn đập theo quy định, phương án trồng rừng thay thế, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, thực hiện quy trình vận hành hồ chứa, lắp đặt, vận hành, hệ thống cảnh báo khi xả lũ và phát điện, Giấy phép khai thác nước mặt, Giấy phép hoạt động điện lực và các yêu cầu khác về môi trường đối với các dự án đã hoàn thành đang vận hành khai thác.

 

Đối với các dự án đang triển khai xây dựng, tổ chức các đoàn kiểm tra, hướng dẫn Chủ đầu tư các dự án về công tác quản lý chất lượng công trình theo quy định tại Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ, việc tuân thủ các quy định về an toàn lao động, điện, phòng chống cháy nổ. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường, tái định canh, định cư. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm./.

 

Khánh Ly