Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và quản lý học viên tại các cơ sở cai nghiện

Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn về việc thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và quản lý học viên tại các cơ sở cai nghiện, (Công văn số 506/PCTNXH-CNMT, ngày 21/11/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sing nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện, bảo đảm công khai, minh bạch và tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Không tiếp nhận người nghiện vào cơ sở cai nghiện vượt quá công suất thiết kế và khả năng quản lý chăm sóc của cơ sở cai nghiện. Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ sở cai nghiện theo đúng quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BLĐTBXH để phù hợp với vị trí việc làm và xếp lương vào năm 2021, thực hiện việc lao động trị liệu cho học viên và lao động sản xuất tại cơ sở cai nghiện theo đúng quy định.

 

Xây dựng Kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan liên quan tổ chức tạp huấn nghiệp vụ, chuyên môn bảo vệ cho cán bộ cơ sở cai nghiện, phương án bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ sở và khu vực dân cư nơi cơ sở trú đóng.../.

 

Khánh Ly