Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019

Ảnh minh họa

UBND tỉnh vừa phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019 (Quyết định số 2349 /QĐ-UBND, ngày 29/11/2019).

 

 

Cụ thể, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu. Tổ chức tuyển dụng, quyết định tuyển dụng viên chức trước ngày 01/3/2020./.

 

Bích Diệp