Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường công tác tiêm chủng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 29/11/2019 về tăng cường công tác tiêm chủng.

 

Résultat de recherche d'images pour "tiêm phòng cho trẻ báo lạng sơn""

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Thủ tướng chỉ thị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo triển khai công tác tiêm chủng trên địa bàn, đầu tư đủ nguồn lực cho công tác tiêm chủng mở rộng, bảo đảm tất cả các điểm tiêm chủng có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như cán bộ làm công tác tiêm chủng theo các quy định chuyên môn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện các cơ sở tiêm chủng trong và ngoài công lập trên địa bàn; chỉ đạo tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn an toàn tiêm chủng theo các quy định, xử trí kịp thời các sự cố tiêm chủng, quản lý tốt đối tượng tiêm chủng; cung cấp kịp thời thông tin về tiêm chủng, không để tình trạng đưa tin thiếu chính xác, không đầy đủ tạo dư luận không tốt trong cộng đồng, thường xuyên tuyên truyền về nguy cơ mắc bệnh nếu không tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

 

Thùy Linh