Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện trợ giúp xã hội dịp tết nguyên đán Canh tý năm 2020

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết gia đình chính sách trên địa bàn huyện Chi Lăng

Nhằm góp phần chăm lo đời sống cho nhân dân đón Xuân được vui tươi, đầm ấm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và giáp hạt đầu năm 2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung: Chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán; rà soát, tổng hợp số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2020, chủ động huy động nguồn lực, trong đó có ngân sách địa phương để hỗ tợ kịp thời cho các hộ thiếu đói; thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định; vận động các tổ chức, cá nhân và bố trí ngân sách địa phương chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm ai cũng có Tết (Công văn số 5092/LĐTBXH-BTXH, ngày 27/11/2019)./.

 

Bích Diệp