Skip to main content

Triển khai thực hiện Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014//NĐ-CP ngày 17/10/ 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai, (Công văn số 4924/VP-KTN, ngày 29/11/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, tổ chức thực hiện Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai tại Công văn số 150/TWPCTT. Cụ thể, tổ chức tuyên truyền phổ biến Nghị định 83/2019/NĐ-CP của Chính phủ tới chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đóng trên địa bàn để thực hiện. Xây dựng kế hoạch thu và sử dụng Quỹ năm 2020 phù hợp với các quy định đã được sửa đổi, bổ sung, phối hợp với ngành thuế tổ chức thu Quỹ theo quy định mới của Nghị định để đạt kết quả. Ban hành các hướng dẫn và quy định cần thiết để việc triển khai thu, quản lý, sử dụng Quỹ được thuận lợi, kịp thời, hiệu quả và phù hợp với các quy định của pháp luật./.

 

Khánh Ly