Skip to main content

Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

BCĐ Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương ban hành Kế hoạch số 4914/KH-BCĐTƯ ngày 18/11/2019 về triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020.

 

D:\DOCUMENT\Luu Destop\IMG_8614.JPG

Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019

Theo đó, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 có chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”.

 

Nội dung tổ chức: tùy theo điều kiện của bộ, ngành, địa phương tổ chức Lễ phát động hưởng ứng hoặc các hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp với chủ đề; tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn, hướng dẫn, huấn luyện về kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động; kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và liên ngành về ATVSLĐ tập trung vào một số ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bên cạnh đó tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo chuyên đề về ATVSLĐ, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ năm 2019…

 

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, từ 01/5 – 31/5/2020.

Thùy Linh