Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn do bệnh dịch tả lợn Châu Phi

BCĐ quốc gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) có Công văn đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn do bệnh DTLCP (Công văn số 11/BCĐDTLCP, ngày 7/11/2019).

 

Résultat de recherche d'images pour "tiêu hủy lợn bị dịch tả châu phi báo lạng sơn""

Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành và UBND các cấp tổ chức rà soát, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác thống kê, báo cáo số liệu dịch bệnh, số liệu lợn buộc phải tiêu hủy và thực thi chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đặc biệt theo Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời chấn chỉnh, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai sót, gian lận, trục lợi chính sách hỗ trợ của nhà nước. Đồng thời báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của Trung ương và địa phương để hỗ trợ cho người chăn nuôi, cũng như hỗ trợ lực lượng tham gia phòng, chống bệnh DTLCP.

 

Thùy Linh