Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đẩy nhanh thông quan nông thủy sản xuất khẩu đi Trung Quốc

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản về việc đẩy nhanh thông quan nông, thủy sản xuất khẩu (XK) đi Trung Quốc, (Công văn số 6894/TCHQ-GSQL, ngày 04/11/2019).