Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh việc đào tạo, cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh việc đào tạo, cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh (Công văn số 1193/UBND-KGVX ngày 07/11/2019).

 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố rà soát, chấn chỉnh việc đào tạo, cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định; rà soát các trang mạng xã hội nhằm phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định đối với tập thể, cá nhân có hành vi giới thiệu mua bán, trao đổi các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện nội dung trên trước ngày 25/12/2019./.

 

Phương Linh