Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực y tế

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Y tế, UBND cấp huyện (Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 08/11/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson.vn

Theo đó, trong lĩnh vực Khám, chữa bệnh có 03 thủ tục: Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động (GPHĐ) đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ, Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm. Cơ quan thực hiện các thủ tục này là Văn phòng HĐND- UBND huyện, thành phố; Sở Y tế.

 

Trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ có 02 thủ tục: Đề nghị bổ nhiệm và đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế./.

 

Phương Linh