Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công cải tạo đường ngang đường sắt

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công cải tạo đường ngang đường sắt, (Công văn số 4500/VP-KTN, ngày 31/10/2019).

 

UBND huyện Hữu Lũng, UBND thành phố Lạng Sơn chỉ đạo UBND các xã nơi có công trình cải tạo nâng cấp đường ngang đường sắt triển khai thi công (Km81+125, Km144+675, Km147+750) phối hợp tốt với Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng, thực hiện thông báo, tuyên truyền đến người dân được biết về địa điểm, thời gian thi công và nâng cao ý thức khi tham gia giao thông qua các vị trí trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông./.

 

Khánh Ly