Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tăng cường công tác tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan chào mừng Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 – 04/11/2019)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công văn đề nghị các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan chào mừng Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (Công văn số 1236/SVHTTDL-QLVH, ngày 30/10/2019).

 

http://baolangson.vn/uploads/2019/04/30/1-52.jpg

Ảnh minh họa

Các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường tuyên truyền cổ động trên đường phố, vận động các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc, các cơ quan công sở trên địa bàn treo băng rôn, thay mới cờ Tổ quốc, cờ chuối trang trí tại trụ sở cơ quan, đơn vị; tăng cường trang trí truyên truyền trên đường phố, trong đó tập trung các tuyến đường thuộc trung tâm huyện, thành phố, khu vực cửa ngõ, tuyến quốc lộ 1A và các khu vực trọng điểm khác. Bên cạnh đó, tăng cường các tin, bài tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và các hình thức tuyên truyền khác như phổ biến trong sinh hoạt nhà văn hóa, tổ chức các hoạt động tọa đàm, văn hóa thể thao chào mừng kỷ niệm.

 

Thùy Linh