Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phát động tổ chức cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường".

Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật với tên gọi “Pháp luật học đường” do Bộ Tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Giáo dục Egroup tổ chức, vừa có Công văn số 4183/BTC, ngày 24/10/2019, về việc phát động tổ chức cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường".

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể, UBND cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức phổ biến, vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và học sinh, sinh viên, học viên thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên các báo, Cổng/Trang Thông tin điện tử hoặc hình thức phù hợp khác; đăng tải đường link của Cuộc thi trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các cơ quan, tổ chức trong ngành.

 

Cuộc thi tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên phạm vi toàn quốc, chia thành 03 vòng: (i) Vòng loại: Tổ chức trong vòng 06 tuần, từ ngày 11/11/2019 đến hết ngày 22/12/2019; (ii) Vòng bán kết: Tổ chức từ ngày 10/02/2020 đến ngày 23/02/2020; (iii) Vòng chung kết: Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2020 và thi tập trung tại Thủ đô Hà Nội. Đối tượng dự thi là học sinh các trường THPT, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên (bảng A) và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (bảng B). Thí sinh đăng ký tham gia Cuộc thi và làm bài thi tại địa chỉ website: http://timhieuphapluat.vn hoặc thông qua ứng dụng (app) của Cuộc thi và phải bảo đảm các yêu cầu về đăng ký dự thi quy định trong Thể lệ./.

 

Khánh Ly