Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập UBND Tỉnh on 21 October 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
11451/BQP-TM
Ngày ban hành
Ngày ban hành