Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về thủy sản

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về thủy sản (Công văn số 4244  /VP-KTN, ngày 15/10/2019).

 

Résultat de recherche d'images pour "chăn nuôi thủy sản báo lạng sơn"

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 7453/BNN-TCTS ngày 08/10/2019.

 

Theo đó, việc xây dựng các cơ sở dữ liệu về thủy sản tại địa phương là nhiệm vụ cơ bản, cấp bách để hoạch định chính sách về công tác phát triển ngành thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh, thành phố nói riêng và trên toàn quốc nói chung. Cơ sở dữ liệu về thủy sản tại địa phương được đảm bảo kết nối, liên thông hai chiều đến cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản và đầy đủ các cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia được quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng thời cần được quản lý chặt chẽ, lưu trữ và được đưa vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản (trừ tài liệu mật có quy định riêng) để cung cấp các dịch vụ thông tin cho Cổng TTĐT của Tổng cục Thủy sản.

 

Thùy Linh