Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính một cửa của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Ngày 08/10/2019, tại Quyết định số 1912/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đối với 07 thủ tục hành chính. Cụ thể, lĩnh vực Quản lý công sản gồm 02 thủ tục: Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống người lao động, Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế; lĩnh vực Thương mại quốc tế gồm 05 thủ tục: Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 

Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh