Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 16/9 - 22/9/2019)

Phê duyệt danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025. Đề nghị kết nghĩa, hỗ trợ các xã biên giới. Sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho làm đường giao thông nông thôn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

Phê duyệt danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025

 

UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025 tại Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 19/9/2019. Tổng số có 37 dự án, trong đó hạ tầng công nghiệp 08 dự án; hạ tầng giao thông - đô thị - xã hội 09 dự án; thương mại, dịch vụ, du lịch, thể dục thể thao 10 dự án; nông nghiệp - nông lâm - nông thôn 09 dự án; lĩnh vực khác 01 dự án. Quyết định này thay thế Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh.

 

Đề nghị kết nghĩa, hỗ trợ các xã biên giới

 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 972/UBND-KTN ngày 18/9/2019 đề nghị các cơ quan, tổ chức, hội, hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh kết nghĩa, hỗ trợ các xã biên giới phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại bằng cách: Kết nghĩa, ủng hộ, hỗ trợ bằng tiền, vật chất, đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu, nâng cao mức thụ hưởng văn hóa cho nhân dân các xã biên giới. Ngoài ra có thể nghiên cứu, xem xét hỗ trợ các chương trình, dự án nằm ngoài danh mục nêu trên để phù hợp với các tiêu chí, mục đích, tôn chỉ hoạt động, khả năng của các đơn vị.

 

Sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho làm đường giao thông nông thôn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 3815/VP-KTN ngày 17/9/2019. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ các công trình đường GTNT trục xã, trục thôn theo thứ tự ưu tiên: Các xã điểm phấn đấu về đích NTM 2019 và 05 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; các xã điểm phấn đấu về đích NTM năm 2020; các tuyến đường trục chính đến trung tâm xã; các tuyến đường trục quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đối với các công trình được hỗ trợ, UBND xã phải tổ chức họp dân, cam kết điều kiện thực hiện là người dân hiến đất, đảm bảo mặt bằng để triển khai thi công đoạn đường ngay khi có sự hỗ trợ của tỉnh.

 

Đẩy mạnh thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách BHXH, an sinh xã hội

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 966/UBND-KGVX ngày 18/9/2019. Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động, phát triển để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đạt 20%, năm 2021 đạt 30% số  người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán, hỗ trợ mở thẻ ATM. Bưu điện tỉnh triển khai phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH bằng thẻ qua hệ thống Bưu điện.

 

Đẩy mạnh hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa

 

Đó là nội dung tại Công văn số 953/UBND-KTN ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh. UBND tỉnh kêu gọi và đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tuyên truyền giáo dục, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, hạn chế sử dụng các sản phẩm từ nhựa dùng một lần; thu gom, phân loại ngay tại nguồn phát sinh để tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Các cơ quan, đơn vị, nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp không sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong khi tổ chức các hội nghị, hội thảo, buổi tiệc; khuyến khích các siêu thị, cửa hàng, đại lý kinh doanh, hộ kinh doanh... sử dụng các loại túi thân thiện với môi trường để bao gói hàng hóa, hạn chế sử dụng túi ni-lông khó phân hủy; phát triển các cửa hàng, đại lý bán các loại túi, sản phẩm thân thiện với môi trường.

 

Đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục

 

Đó là nội dung chỉ đạo UBND tỉnh Công văn số 977/UBND-KTTH ngày 20/9/2019. Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục phối hợp với ngân hàng triển khai thanh toán viện phí, học phí qua ngân hàng; lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ, thanh toán ứng dụng QR tại các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục để người bệnh, phụ huynh, học sinh, người dân,… sử dụng thiết bị di động, thẻ ngân hàng để thanh toán; sử dụng hệ thống phần mềm ứng dụng có khả năng kết nối với phần mềm ứng dụng của các ngân hàng, sử dụng hệ thống công nghệ thông tin cho phép ghi nhận thông tin cần thanh toán; khẩn trương yêu cầu tất cả các trường học, bệnh viện trên địa bàn thành phố, thị trấn các huyện (khuyến khích tại các địa bàn khác) phối hợp với các Chi nhánh Ngân hàng thương mại triển khai thực hiện.

 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm

 

Đó là chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tại Công văn số 1497/BCĐ-ATTP ngày 19/9/2019. Yêu cầu BCĐ liên ngành về vệ sinh ATTP các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 15/01/2019 của BCĐ liên ngành về vệ sinh ATTP tỉnh, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2019; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP trên địa bàn, trong 6 tháng cuối năm tăng 10% số cơ sở được kiểm tra, thanh tra so với 6 tháng đầu năm. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về những cơ sở, sản phẩm vi phạm, không bảo đảm ATTP.