Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm

Ảnh minh họa

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, (Công văn số 3729/VP-KGVX, ngày 11/9/2019).

 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, tăng 10% số cơ sở được kiểm tra, thanh tra so với 6 tháng đầu năm./.

 

Khánh Ly