Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thành lập Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo tại Học viện Du lịch Quế Lâm (Trung Quốc)

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo tại Học viện Du lịch Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc (Công văn số 1767/QĐ-UBND ngày 12/9/2019).

 

tq.png
Đ/c Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng xét tuyển

Hội đồng xét tuyển do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Phó Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên còn lại là lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Cơ quan thường trực giúp việc của Hội đồng xét tuyển là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Hội đồng xét tuyểnn có nhiệm vụ xem xét, thẩm định hồ sơ, danh sách ứng viên đăng ký xét tuyển tham gia đào tạo tại Học viện Du lịch Quế Lâm (Quảng Tây, Trung Quốc), bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và phù hợp với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách ứng viên./.

 

Phương Linh