Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh (Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 11/9/2019).

 

Ảnh minh họa

 

Danh mục gồm 19 sản phẩm thuộc 03 nhóm. Nhóm sản phẩm Lâm nghiệp, Dược liệu gồm: Hồi, Gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ; nhựa Thông, Quế, Sở, Chè, Dược liệu, Đào (làm cảnh, lấy quả). Nhóm sản phẩm chăn nuôi gồm: Thịt lợn, Thịt trâu, bò, Thịt và trứng gia cầm, Thủy sản (nước ngọt). Nhóm sản phẩm nông nghiệp gồm Na, Rau, Ớt, Khoai lang, Đỗ tương, Lạc, Ngô, Thạch đen, Hồng (Vành Khuyên, Bảo Lâm), Cây có múi (Bưởi, Cam, Quýt).

 

Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh được hỗ trợ theo các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, của trung ương trên địa bàn tỉnh./.

 

Phương Linh