Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 (Kế hoạch số 154/KH-UBND, ngày 11/9/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tháng hành động với chủ đề: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, được thực hiện từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019. Tháng hành động tập trung vào một số hoạt động: Tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn toàn tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng; tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn, giao lưu văn nghệ, thể thao, tổ chức các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới, giao lưu văn nghệ, thể thao..., tổ chức gặp mặt biểu dương những điển hình và điểm sáng trong công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động; bên cạnh đó, cần chủ động lồng ghép công tác kiểm tra thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới với công tác chuyên môn, lĩnh vực phụ trách; thanh tra, xử lý vi phạm; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em./.

 

Bích Diệp