Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Giải thể các chốt kiểm dịch, kiểm soát ngăn chặn, phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson.vn

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giải thể các chốt kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ngăn chặn, phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 10/9/2019).

 

Từ ngày 15/9/2019, giải thể các chốt kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ngăn chặn, phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi được thành lập theo Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Trước đó, UBND tỉnh đã thành lập 08 chốt kiểm dịch tại các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Đình Lập và Bắc Sơn, hoạt động từ ngày 15/3/2019. Căn cứ vào tình hình thực tế bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh giáp ranh với tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh quyết định giải thể các chốt kiểm dịch nêu trên.

 

 

Phương Linh