Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 12/8 - 18/8/2019)

Phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn. Phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030. Thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh.

 

 

Phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn

Phong trào thi đua được UBND tỉnh phát động tại văn bản số 842/PĐ-UBND ngày 16/8/2019, thời gian thực hiện 60 ngày đêm từ ngày 19/8/2019 - 19/10/2019. Tập trung 6 nội dung: Thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Thi đua thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; Đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất nông, lâm nghiệp, thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí của 12 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019; Thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; Thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế an ninh nhân dân vững mạnh, chủ động tổ chức, tham gia các hoạt động đối ngoại; Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”.

 

Phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030

Đề án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 15/8/2019. Chương trình được triển khai thực hiện tại 11/11 huyện, thành phố, thời gian từ năm 2019 - 2030. Phấn đấu năm 2030: Tiêu chuẩn hóa từ 135-140 sản phẩm của các địa phương, xây dựng 06 làng (bản) văn hóa du lịch cộng đồng; củng cố, kiện toàn 70, phát triển mới 80 tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã) để tham gia tích cực Chương trình; xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu sản phẩm OCOP cấp tỉnh hỗ trợ tích cực công tác quản lý nhà nước và kết nối thông tin, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP cấp tỉnh; triển khai xây dựng hệ thống trung tâm, cửa hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP gồm 12 điểm (mỗi huyện 01 điểm, riêng thành phố có 02 điểm (01 điểm của thành phố, 01 điểm của tỉnh).

 

Thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh tại Quyết định số 1542/QĐ-UBND, ngày 14/8/2019. Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh. Quỹ có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Chức năng nhận vốn từ ngân sách nhà nước (nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất) và huy động các nguồn khác để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Quỹ đặt tại Sở Tài chính.

 

Kế hoạch triển khai Chương trình Sữa học đường giai đoạn 2019 - 2021

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 13/8/2019. Đối tượng thụ hưởng là trẻ mầm non và học sinh tiểu học đang học tại các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được phụ huynh tự nguyện tham gia. Mỗi trẻ được uống sữa trong 09 tháng của năm học, 03 lần/tuần, mỗi lần uống 180ml/hộp. Thời gian thực hiện trong năm học 2019 - 2020 và năm học 2020 - 2021. Một số mục tiêu đến năm 2021: Trẻ mầm non và học sinh tiểu học được uống sữa theo Chương trình đối với các huyện nghèo, vùng sâu vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn 100%, đối với vùng thành thị, nông thôn 70%. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng: Thể nhẹ cân trung bình 0,6%/năm và thể thấp còi trung bình 0,7%/năm; Phấn đấu chiều cao trung bình của trẻ nhập học (6 tuổi) đạt chuẩn theo chiều cao tăng từ 1,5 - 2cm so với năm 2010.

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 819/UBND-KTN ngày 13/8/2019. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và chủ đầu tư khẩn trương thực hiện một số nội dung: Hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt thiết kế, dự toán, các thủ tục đấu thầu,...; đẩy nhanh tiến độ đấu thầu và ký hợp đồng gửi Kho bạc Nhà nước để giải ngân vốn, bảo đảm giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí năm 2019, vốn năm trước được kéo dài sang năm 2019; đề xuất điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân hết sang dự án có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn năm 2019.

 

Tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất, nhập khẩu qua địa bàn tỉnh

Đó là nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 829/UBND-KTTH ngày 14/8/2019. Yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người và phương tiện, tình hình an ninh trật tự,… tại các cửa khẩu, chủ động phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền. Chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt việc quản lý đường biên, mốc giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực các cửa khẩu để các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hoá qua địa bàn được thuận lợi; tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

 

Kế hoạch triển khai chuyển đổi Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 13/8/2019. Quá trình chuyển đổi phải bảo đảm đúng tiến độ và thời gian quy định, không làm gián đoạn công tác chỉ đạo, điều hành trên hệ thống phần mềm; bảo đảm toàn vẹn, an toàn cơ sở dữ liệu trong quá trình chuyển đổi. Phạm vi triển khai gồm các cơ quan hành chính nhà nước: 26 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 11 huyện, thành phố và 226 xã, phường, thị trấn. Nội dung triển khai: Khảo sát thực trạng tại cơ quan, đơn vị; cài đặt, cấu hình hiệu chỉnh phần mềm, chuyển đổi cơ sở dữ liệu Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; Đào tạo tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng cho các cơ quan, đơn vị. Hoàn thành việc chuyển đổi trong năm 2019.