Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện Kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai các giải pháp tổng hợp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tại Hội nghị “Triển khai các giải pháp tổng hợp phòng, chống  bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP)”, (Công văn số 3314/VP-KTN, ngày 13/8/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các cơ quan triển khai tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tại Thông báo 5542/TB-BNN-VP ngày 02/8/2019, trong đó, chủ động triển khai tổng hợp các nhóm giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP, phổ biến nhanh các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học (ATSH) kết hợp với sử dụng các chế phẩm vi sinh vật đã được công nhận lưu hành, kiểm chứng trên thực tế có tác dụng trong phòng chống bệnh DTLCP, nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Phát triển các loại vật chăn nuôi khác nhằm bù đắp phần thiếu hụt từ nguồn cung cấp thịt lợn, dựa trên nguyên tắc phải kiểm soát được dịch bệnh, cân đối cung cầu thực phẩm và bảo đảm sinh kế cho nông dân.

 

Bên cạnh đó, chỉ đạo chặt chẽ việc tái đàn lợn phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, rà soát, xác định những cơ sở chăn nuôi lớn đảm bảo thực hiện ATSH, những vùng không bị dịch, những vùng bị dịch những đã qua 30 ngày không tái dịch, đủ điều kiện đảm bảo thực hiện các biện pháp ATSH thì có thể tái đàn, duy trì đảm bảo thật tốt các giải pháp, chú ý chất lượng và nguồn gốc con giống sạch bệnh./.

 

Khánh Ly