Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2020, (Công văn số 3334/VP-KTTH, ngày 14/8/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch của Sở tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế địa phương để triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2020 theo Công văn số 5827/BCT-XTTM của Bộ Công Thương, nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam, khơi dậy nỗ lực của các ngành, các cấp, nhiệt huyết của cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc xây dựng thương hiệu, phát triển bền vững đất nước.

 

Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá Chương trình Thương hiệu quốc gia, truyền thông về công tác xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia trong từng doanh nghiệp và xã hội. Dự kiến chương trình quảng bá cho Tuần lễ Thương hiệu quốc gia năm 2020 sẽ diễn ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước từ ngày 15 - 21/4/2020./.  

 

Khánh Ly