Skip to main content

Tuyên truyền ngăn chặn việc đánh bắt, tận diệt giun đất

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn tuyên truyền ngăn chặn việc đánh bắt, tận diệt giun đất (Công văn số 1953-CV/BTGTU, ngày 12/8/2019).

 

Résultat de recherche d'images pour "đánh bắt giun đất ởlạng sơn"

Ảnh minh họa (Internet)

Theo đó, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, cơ quan chức năng, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về ý thức không sử dụng kích điện cũng như các hình thức đánh bắt, tận diệt giun đất nói riêng và các nguồn lợi tự nhiên nói chung.

 

Thùy Linh