Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Xử lý tình trạng tour du lịch giá rẻ

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tình trạng tour du lịch giá rẻ, (Công văn số 2788/VP-KGVX, ngày 10/7/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo thẩm quyền các nội dung yêu cầu tại Công văn số 5927/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ. Trong đó, tăng cường kiểm tra liên ngành đối với việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành, các trung tâm mua sắm, cửa hàng kinh doanh hàng hóa, khách sạn, nhà hàng cho khách du lịch để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nếu xảy ra vi phạm và công khai kết quả xử lý tại các điểm kinh doanh vi phạm. Chủ động cung cấp các thông tin cụ thể, kịp thời, chính xác về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hiệu quả.

 

Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm, đánh giá và làm rõ các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh lữ hành, du lịch trong thời gian qua, các giải pháp, chính sách, cơ chế tăng cường, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch, đề xuất cụ thể văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, lữ hành trong thời gian tới./.

 

Khánh Ly