Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo thực hiện kết luận về dự án Khách sạn - sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp giải trình Dự án Khách sạn - sân Golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, (Công văn số 2771/VP-KTN, ngày 08/7/2019).

 

Một góc khu vực tập golf của Câu lạc bộ golf Hoàng Đồng đi vào hoạt động từ năm 2017 nằm trong dự án. Nguồn: baolangson.vn

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Lạng Sơn và cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng cũng như các nội dung khác có liên quan, tích cực đôn đốc, hướng dẫn Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trường hợp Nhà đầu tư không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ cam kết thì đề xuất UBND tỉnh các biện pháp xử lý kiên quyết, không để dự án tiếp tục chậm tiến độ, kéo dài, tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Yêu cầu Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn chấp hành nghiêm túc các nội dung kết luận của Thường trực HĐND tỉnh, chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản khác có liên quan tới dự án. Các sở, ngành, cơ quan liên quan theo thẩm quyền chủ động thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản có liên quan./.

 

Khánh Ly