Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 24/6 - 30/6/2019).

Ban hành các Công điện về tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; về bảo đảm an toàn kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Triển khai, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nội dung trên tại Công điện số 02/CĐ-UBND, ngày 25/6/2019. Yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là tại cơ sở khẩn trương, kiên quyết, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp, quyết tâm khống chế bệnh  Dịch tả lợn Châu Phi trong thời gian nhanh nhất, với phương châm “phòng, chống dịch như chống giặc”, hạn chế lây lan dịch bệnh, không để xảy ra ô nhiễm môi trường. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn bệnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Thú y, cán bộ cơ sở; tăng cường kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ, hướng dẫn đẩy mạnh cấu trúc lại ngành chăn nuôi, đa dạng hóa vật nuôi để bù đắp thiếu hụt sản phẩm thịt lợn.

 

Công điện về việc bảo đảm an toàn kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

 

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 ban hành Công điện số 84/CĐ-BCĐ ngày 24/6/2019 chỉ đạo về nội dung trên. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia các huyện, thành phố bổ sung phương án bố trí lực lượng cảnh sát giao thông, dân quân, thanh niên tình nguyện chốt chặn, phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các điểm ngầm tràn, cầu tạm vượt sông, vượt suối; hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh, cán bộ giáo viên phục vụ kỳ thi kịp thời di chuyển đến các điểm thi bảo đảm an toàn, đúng thời gian quy định. Bảo đảm an toàn tuyệt đối việc bảo quản, vận chuyển đề thi, bài thi của thí sinh, không để xảy ra tình trạng bị động; tăng cường biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử.

 

Triển khai, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 2538/VP-NC ngày 24/6/2019. Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát hoàn thiện các nội dung theo ý kiến của Bộ Nội vụ; tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 tỉnh Lạng Sơn, trình Chính phủ theo đúng lộ trình. UBND các huyện khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo đúng nội dung, lộ trình tại Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 32 của Chính phủ. Tăng cường tuyên truyền nắm rõ chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính, gắn với cải cách hành chính, tinh giản đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy, vận động để tạo sự đồng thuận của cử tri trên địa bàn.

 

Tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp

 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 586/UBND-KTN ngày 24/6/2019 chỉ đạo nội dung trên. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp chính; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, cho dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo các quy định; nghiên cứu lập và triển khai các dự án đầu tư và phát triển giống cây lâm nghiệp, nhất là về phát triển các nguồn giống chất lượng cao. UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý giống, tăng cường kiểm tra, giám sát các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ; thực hiện nghiêm việc cấp phát cây thuộc các chương trình, dự án trồng rừng, kiên quyết không tổ chức giao nhận cây con giống không đủ tiêu chuẩn, không rõ nguồn gốc; khuyến khích sử dụng cây giống vô tính, chất lượng cao (mô, hom) và áp dụng kỹ thuật trồng rừng thâm canh.

 

Triển khai Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 26/6/2019. Mục tiêu đến năm 2020 có 100% các trường phổ thông, cao đẳng trên địa bàn tỉnh có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, có 02 trường cao đẳng có ít nhất 02 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV được hỗ trợ đầu tư và đến năm 2025 có 03 trường cao đẳng có ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp được hỗ trợ đầu tư. Một số nhiệm vụ  nhiệm vụ: Đẩy mạnh công tác truyền thông, hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp, tạo môi trường hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của HSSV.

 

Đôn đốc xử lý kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 592/UBND-NC ngày 26/6/2019 chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên. Các sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản QPPL để phù hợp với văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thành phố kịp thời xử lý văn bản QPPL sau khi hệ thống hóa, rà soát, kiểm tra đối với các văn bản không còn phù hợp; chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc, UBND cấp xã rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, đối với các văn bản không còn phù hợp theo quy định; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc không còn phù hợp.