Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 17/6 - 23/6/2019).

Đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án đầu tư công năm 2019. Kế hoạch triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. Kế hoạch thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đến năm 2020.

 

 

Đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án đầu tư công năm 2019

 

UBND tỉnh chỉ đạo nhiệm vụ trên tại Công văn số 577/UBND-KTN ngày 21/6/2019. Yêu cầu các chủ đầu tư, UBND các huyện có dự án chậm tiến độ nghiêm túc rút kinh nghiệm, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công do đơn vị quản lý; khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức khởi công chậm nhất trong tháng 8/2019. Năm 2019 hạn chế tối đa việc chuyển nguồn, UBND các huyện và chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để tồn đọng vốn không giải ngân được, phải chuyển trả ngân sách trung ương. Chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo tháo gỡ các dự án có nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng hoặc vì lý do khách quan khác không thể thực hiện được.

 

Kế hoạch triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

 

UBND tỉnh ban hành nội dung trên tại Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 14/6/2019. Giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Lạng Sơn thực hiện sắp xếp 51 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã thành 25 ĐVHC. UBND cấp huyện, các ngành, các cấp theo phạm vi chức năng của ngành tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, thời gian thực hiện từ tháng 6/2019 đến khi tổng kết việc sắp xếp ĐVHC; tổ chức triển khai, hướng dẫn UBND cấp xã liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt, lập danh sách cử tri, thành lập các Tổ lấy ý kiến cử tri và tổ chức lấy ý kiến cử tri trong ngày 06/7/2019 (thứ 7) từ 7 giờ phút đến 17 giờ phút. Căn cứ kết quả ý kiến cử tri, UBND cấp huyện, cấp xã hoàn thiện thủ tục về hồ sơ, trình tự để trình HĐND cùng cấp xem xét, biểu quyết.

 

Quản lý phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Co Sâu

 

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tại Công văn số 2497/VP-KTTH ngày 21/6/2019. Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Co Sâu yêu cầu các doanh nghiệp, chủ hàng thực hiện nghiêm túc việc quản lý phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu vào Bến xe ô tô hàng hoá xuất nhập khẩu tại cửa khẩu để thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, sang tải hàng hóa theo quy định. Tăng cường tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. UBND huyện Cao Lộc chủ trì trao đổi với Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc để đề nghị đưa cặp cửa khẩu phụ Co Sâu (Ba Sơn) - Bắc Sơn hoạt động và thống nhất phương án kết nối giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

 

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam tại công văn số 2442/VP-KGVX ngày 18/6/2019. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng tổng thể trong các cơ quan nhà nước.

 

Kế hoạch thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đến năm 2020

 

Nội dung trên được Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 81/KH-BCĐ ngày 20/6/2019. Năm 2019 thực hiện đối với các đơn vị: Trung tâm Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Xây dựng, Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng, Nhà khách UBND huyện Chi Lăng thuộc Văn phòng UBND huyện Chi Lăng. Năm 2020 thực hiện đối với Nhà khách Tỉnh ủy thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.

 

Triển khai thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước

 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 560/UBND-KTN ngày 18/6/2019 chỉ đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung trên. Trong đó khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án và kinh phí cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông, suối, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở các đô thị, khu dân cư tập trung và các nguồn nước khác, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/8/2019; tổ chức cắm mốc giới trên thực địa theo phương án đã được phê duyệt; bàn giao mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước cho UBND xã, phường, thị trấn để quản lý, bảo vệ. Tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện có trách nhiệm xây dựng phương án cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa có dung tích từ 1.000.000 m3 trở lên, trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện cắm mốc theo phương án.