Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt danh mục đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh

Ảnh minh họa

UBND tỉnh vừa phê duyệt danh mục đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 1131/QĐ-UBND, ngày 19/6/2019).

 

Theo đó, có 147 đập, hồ chứa nước (đập, hồ chứa nước thủy lợi: 143, đập, hồ chứa nước thủy điện: 04). Trong đó: Đập, hồ chứa nước lớn 56 cái, vừa 42 cái và nhỏ 49 cái.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 19/6/2019./.

 

Bích Diệp