Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 10/6 - 16/6/2019).

Tổ chức làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể. Tăng cường quản lý thực hiện Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

 

Tổ chức làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 10/6/2019. Tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ khác theo quy định) để tiếp nhận, giải quyết 266 thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn, gồm 08 sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2019.

 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 538/UBND-KTTH ngày 11/6/2019. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Liên minh Hợp tác xã tỉnh  tập trung phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tăng về số lượng, chất lượng, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện để hợp tác xã tiếp cận thuận lợi hơn về đất đai, nguồn vốn và thị trường; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác. Phấn đấu đến năm 2025 hỗ trợ thành lập mới 100 hợp tác xã, 200 tổ hợp tác, 5 liên hiệp hợp tác xã trở lên; số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả thuộc loại khá trở lên đạt trên 45%, không còn Hợp tác xã tồn tại mang tính hình thức.  

 

Tăng cường quản lý thực hiện Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 539/UBND-KTN ngày 11/6/2019. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm,  đôn đốc, kiểm tra Nhà đầu tư thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu nhà nước; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng thi công và tiến độ Dự án. Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn đẩy mạnh kiểm tra, giám sát thi công đảm bảo chất lượng công trình, những hạng mục thi công chưa đạt yêu cầu thì kiên quyết loại bỏ và phải thực hiện lại. Thực hiện hoàn trả các đoạn đường dân sinh bị hư hỏng do thi công Dự án; xử lý đất sạt lở, nước thải vào các thửa ruộng canh tác 2 bên tuyến đường; thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

 

Tiếp tục thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ các dự án bến bãi

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 2349/VP-KTTH, ngày 12/6/2019. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, xây dựng, công tác thu phí, lệ phí bến bãi, bốc xếp hàng hóa, đảm bảo an ninh trật tự, chống thất thu ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm, đề xuất thu hồi, tạm dừng hoạt động các dự án cố tình vi phạm. Hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hoàn thành đầu tư xây dựng các dự án theo đúng tiến độ, quy mô được phê duyệt.

 

Đôn đốc kiểm tra, giám sát hoạt động cho thuê lại lao động

Đó là chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2376/VP-KGVX ngày 14/6/2019. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động cho thuê lại lao động theo đúng quy định; đẩy mạnh phổ biến tuyên truyền các quy định pháp luật về hoạt động cho thuê lại lao động, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động, doanh nghiệp trong hoạt động cho thuê lại lao động; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nắm tình hình hoạt động cho thuê lại lao động đối với các doanh nghiệp cho thuê lại và doanh nghiệp thuê lại lao động tại địa phương, kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm theo quy định.

 

Đôn đốc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 2371/VP-KTN, ngày 13/6/2019. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đề xuất bố trí đủ vốn ngân sách Trung ương cho các dự án bảo vệ và phát triển rừng, trong đó ưu tiên các nhiệm vụ theo thứ tự: Trồng, chăm sóc rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn; hỗ trợ bảo vệ rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tại các xã có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp năm 2019; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

 

Thực hiện dán thẻ sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 542/UBND-KTN ngày 12/6/2019 chỉ đạo thực hiện nội dung trên. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về việc thực hiện dán thẻ (E-tag) sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ tự động không dừng. Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn khẩn trương thực hiện thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo lộ trình. Sở Tài chính phối hợp xem xét phương án tài chính điều chỉnh liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng, đề nghị thống nhất hình thức chi trả phí sử dụng dịch vụ. Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả phương án đảm bảo an ninh trật tự, xử lý tình huống phát sinh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng việc dán thẻ để trục lợi, vi phạm pháp luật.