Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 03/6 - 09/6/2019).

Tăng cường chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2019 - 2020; thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

 

Tăng cường chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2019 - 2020

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 04/6/2019 chỉ đạo thực hiện nội dung trên. Về kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ thi, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, ngăn chặn, xử lý nghiêm những biểu hiện tiêu cực; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho kỳ thi, xây dựng phương án bảo đảm giao thông thông suốt; thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về kỳ thi. Đối với tuyển sinh đầu năm học 2019-2020 các cấp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tuyển sinh theo đúng quy định, chỉ tiêu được giao.

 

Tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Đó là nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 508/UBND-KTN ngày 03/6/2019. Yêu cầu các cơ quan thực hiện tốt công tác bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông, kịp thời ứng trực, sửa chữa, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông và bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa lũ; tăng cường các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chú trọng nâng cao hiệu quả tuần tra kiểm soát, kiểm tra chuyên đề, đặc biệt là chuyên đề xử lý vi phạm quy định về ma túy và nồng độ cồn; thực hiện nghiêm túc công tác khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe và người học lái xe, xét nghiệm ma túy đối với toàn bộ lái xe được khám sức khỏe.

 

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 06/6/2019. Bảo đảm thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”. Nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng thông tin, dự báo, cảnh báo thời tiết và thiên tai; nâng cao năng lực ứng phó, xử lý khi xảy ra thiên tai của các cấp. Quản lý tốt Quỹ phòng, chống thiên tai; tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác sửa chữa, bảo trì công trình thủy lợi trước mùa mưa, bão; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ.

 

Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 6/6/2019. Mục tiêu: Tổ chức tiêm phòng đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn; xây dựng thành công các chuỗi sản xuất gia cầm, sản phẩm gia cầm an toàn dịch bệnh. Một số nội dung chính: Phân vùng kiểm soát hiệu quả dịch bệnh cúm gia cầm, giám sát dịch bệnh, xử lý ổ dịch, tiêm vắc xin phòng bệnh, kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; quản lý, kiểm soát chợ buôn bán gia cầm sống, kiểm soát giết mổ, ấp nở gia cầm, tổ chức vệ sinh tiêu độc, khử trùng, xây dựng các chuỗi cơ sở chăn nuôi an toàn bệnh cúm gia cầm; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong phòng, chống bệnh Cúm gia cầm.

 

Phê duyệt Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025

UBND tỉnh phê duyệt Đề án trên tại Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 07/6/2019. Giai đoạn 2019-2020 phấn đấu: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Giai đoạn 2021 - 2025 phấn đấu: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% TTHC đáp ứng yêu cầu được triển khai DVCTT mức độ 3, 4; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC.

 

Tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu vải thiều năm 2019

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 513/UBND-KTTH ngày 04/6/2019. Sở Công Thương, các cơ quan liên quan, lực lượng chức năng tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ, ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi nhất để giải quyết thủ tục thông quan cho mặt hàng vải thiều xuất khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, trường hợp xảy ra ách tắc, bố trí phân luồng riêng cho các phương tiện chở vải thiều xuất khẩu lưu thông, đảm bảo thông quan trong ngày; thường xuyên nắm tình hình xuất khẩu vải thiều tại các cửa khẩu để trao đổi, hội đàm với các cơ quan liên quan phía thị Bằng Tường (Quảng Tây - Trung Quốc), giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh.

 

Thực hiện cập nhật, báo cáo, khai thác thông tin trên Hệ thống quản lý đầu tư công

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nội dung trên tại Công văn số 526/UBND-KTN, ngày 06/6/2019. Yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ cập nhật, báo cáo dữ liệu lên Hệ thống quản lý đầu tư công tại (địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn) theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tự chịu trách nhiệm nếu không cập nhật kịp thời, chính xác các thông tin về chương trình, dự án do đơn vị thực hiện trên Hệ thống, làm ảnh hưởng, sai lệch báo cáo, kế hoạch chung của tỉnh.