Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tăng cường công tác quản lý thực hiện Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thực hiện Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (Công văn số 539/UBND-KTN ngày 11/6/2019).

 

 

Theo đó, Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi công đảm bảo chất lượng công trình, đối với những vị trí, hạng mục thi công chưa đảm bảo yêu cầu thì kiên quyết loại bỏ và phải thực hiện lại; xử lý dứt điểm các vị trí vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng, đặc biệt là việc hoàn trả các đoạn đường dân sinh bị hư hỏng do việc phục vụ thi công Dự án; xử lý đất sạt lở, nước thải vào các thửa ruộng canh tác của nhân dân 2 bên tuyến đường; thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm; đôn đốc, kiểm tra việc Nhà đầu tư tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện các tồn tại, vướng mắc để xử lý kịp thời đảm bảo chất lượng thi công và tiến độ của Dự án./.

 

Phương Linh