Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 10/6/2019 tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ năm 2020.

 

Hội nghị nhằm đánh giá thực trạng việc tổ chức triển khai và kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân sau 15 năm (2004 - 2018) thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị. Đồng thời, dự báo tình hình, đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Thời gian tổ chức hội nghị dự kiến vào ngày 27/6/2019./.

 

Khánh Ly