Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019 (Kế hoạch số 78 /KH-BCĐ, ngày 07/6/2019).

 

http://baolangson.vn/upload/2018/Thang-3/23/hv.jpg

Phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống mua bán người (baolangson.vn)

Kế hoạch nêu rõ nội dung công tác trọng tâm và phân công trách nhiệm cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị. Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, BCĐ 138 huyện, thành phố, nhất là các huyện chỉ đạo điểm của tỉnh, huyện biên giới tiếp tục quán triệt, phổ biến rộng rãi về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú.

 

Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, trao đổi, tư vấn, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề… để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người; chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự, đăng phát các thông điệp phòng, chống mua bán người; tổ chức triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện tốt công tác xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về…

 

Thùy Linh