Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 27/5- 02/6/2019)

Chỉ đạo sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách cấp huyện. Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất nổ. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan đến loài tôm hùm nước ngọt.

 

Chỉ đạo sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách cấp huyện

 

UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thực hiện nội dung trên tại Công văn số 488/UBND-KTN ngày 30/5/2019. Thực hiện chi tối thiểu 10% cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Trích nộp Quỹ Phát triển đất 10% theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 02/5/2019 của HĐND tỉnh. Phần còn lại cấp huyện chủ động thực hiện chi cho các nội dung khác, ưu tiên tối đa nhiệm vụ đầu tư xây dựng nông thôn mới. Đối với kế hoạch vốn phân bổ năm 2019, UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát điều chỉnh các nhiệm vụ chi theo nội dung trên.

 

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất nổ

 

UBND tỉnh ban hành Quy chế trên tại Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019. Quy định trách nhiệm quản lý và cơ chế phối hợp trong công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ: Về thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan. Qua đó, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ của từng ngành, từng cấp, tính thống nhất, tập trung, không hình thức, chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi trường hợp. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/6/2019.

 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan đến loài tôm hùm nước ngọt

 

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 498/UBND-KTTH ngày 31/5/2019. Yêu cầu Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, phát tán loài tôm hùm nước ngọt trái quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường chỉ đạo kiểm soát, ngăn chặn sự phát tán của loài tôm hùm nước ngọt ra môi trường tự nhiên, khi phát hiện phát tán ra môi trường phải có biện pháp khoanh vùng, cô lập và diệt trừ. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn tuyên truyền, phổ biến về tác hại của loài tôm hùm nước ngọt, kịp thời đưa tin về kết quả kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm để tuyên truyền, giáo dục và răn đe.

 

Rà soát miễn, giảm phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại Trạm thu phí Km93+160 Quốc lộ 1

 

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 503/UBND-KTN ngày 31/5/2019. Yêu cầu UBND huyện Hữu Lũng chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thuộc phạm vi có đối tượng được miễn, giảm phí sử dụng dịch vụ đường bộ thông báo và đôn đốc các tổ chức, cá nhân trước ngày 30/6/2019 bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ còn thiếu, chuyển đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng của huyện để xét duyệt, đồng thời tổng hợp danh sách gửi Trạm thu phí Km93+160 Quốc lộ 1 và báo cáo Sở Giao thông vận tải. Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn chỉ đạo Trạm thu phí Km93+160, Quốc lộ 1 cập nhật đầy đủ danh sách, thành phần hồ sơ các phương tiện đã được xét duyệt, thực hiện nghiêm túc chế độ miễn, giảm phí sử dụng đường bộ theo quy định.

 

Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 2148/VP-KGVX ngày 30/5/2019. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về di sản văn hóa; quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc bảo vệ di tích trên địa bàn, tăng cường tuần tra, canh gác nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm di tích; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý di tích cho cán bộ có liên quan, người trực tiếp trông coi di tích; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở địa phương.

 

Tăng cường kiểm tra hoạt động thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ, niêm yết, quảng cáo giá hàng hoá, dịch vụ bằng ngoại tệ

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 499/UBND-KTTH ngày 31/5/2019. Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên thường xuyên phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động ngoại hối, đặc biệt là tại các điểm bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách du lịch là người nước ngoài. Thành lập Tổ kiểm tra liên ngành, xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động ngoại hối nói chung, hoạt động thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ, niêm yết, quảng cáo giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ nói riêng. Tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. Khi phát hiện hành vi vi phạm, chủ động xử lý theo quy định.

 

Kế hoạch triển khai Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 30/5/2019. Mục tiêu: 100% số lượng học sinh nhận mũ bảo hiểm của Chương trình đội mũ khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; 100% chính quyền cấp xã, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh các trường Tiểu học biết về chủ đề và những mục tiêu quan trọng của Chương trình. Công ty Honda Việt Nam trao tặng tỉnh Lạng Sơn 15.235 mũ bảo hiểm cho học sinh vào lớp 1 năm học 2019 - 2020. Thông điệp của chương trình: Trẻ em phải được đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Đội mũ bảo hiểm để bảo vệ tính mạng của chính mình.