Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (Công văn số 479/UBND-KTN ngày 28/5/2019).

 

Đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra công tác thiêu hủy lợn mắc bệnh. Ảnh: Văn phòng UBND tỉnh

Theo đó, đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch, sớm khống chế, kiểm soát được bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn; chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi phục chăn nuôi lợn sau khi dịch bệnh được khống chế, đảm bảo phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn không đảm bảo an toàn; các trường hợp che giấu, không khai báo kịp thời lợn mắc bệnh; giám sát, kiểm soát chặt chẽ về số lượng và trọng lượng lợn mắc bệnh phải tiêu hủy, xử lý nghiêm các trường hợp khai khống, gian lận trong tiêu hủy lợn mắc bệnh nhằm trục lợi. Cùng với đó, thông tin, báo cáo theo quy định về phòng, chống dịch; đánh giá, rút kinh nghiệm làm cơ sở để chỉ đạo, nâng cao hiệu quả kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh trong thời gian tới./.

 

Phương Linh