Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III, hạng II, giáo viên trung học cơ sở hạng II

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III, hạng II, giáo viên trung học cơ sở hạng II năm 2019 (Kế hoạch 99/KH-UBND, ngày 22/5/2019).

 

Ảnh minh họa

Đối tượng dự thi là giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học cơ sở.

 

Chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên trung học cơ sở năm 2019 cụ thể: Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II: 103 chỉ tiêu; xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III: 235 chỉ tiêu và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II: 40 chỉ tiêu./.

 

Bích Diệp