Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng

Sở Y tế vừa ban hành Công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng (Công văn số 798/SYT-QLHN, ngày 24/5/2019).

 

Image associée

Ảnh minh họa (Internet)

Theo đó, đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn yêu cầu tổ chức, cá nhân quảng cáo thực phẩm chức năng trên địa bàn phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm; nghiêm cấm việc khám, chữa bệnh trái phép và bán thực phẩm chức năng tại địa phương, nơi tổ chức hội thảo, tổ chức sự kiện; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng và việc khám, chữa bệnh trái phép trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh tuyền truyền, giáo dục nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhận thức của người tiêu dùng trong việc sử dụng thực phẩm chức năng.

 

Thùy Linh