Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (Công văn số: 467/UBND-NC, ngày 24/5/2019).

 

Ảnh minh họa

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; kiên quyết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng có liên quan thực hiện tốt phương châm “Bốn tại chỗ”. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý; thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành; bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

 

Giao cho Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy; thực hiện tuyên truyền, tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho các Đội Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của các cơ quan, các huyện, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

                            

Hằng Chi