Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Điều chỉnh tăng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh năm 2019

UBND tỉnh điều chỉnh tăng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (Quyết định số 925/QĐ-UBND, ngày 21/5/2019).

 

Tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh sau điều chỉnh là 22.984 người (ảnh minh họa)

Điều chỉnh tăng 11 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 trực thuộc Sở Y tế tại Quyết định số 2748/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019, do chuyển số lượng người làm việc từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thuộc khối Đảng về Bệnh viện Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế. Tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 trực thuộc Sở Y tế sau quyết định điều chỉnh là 3.640 người.

 

Tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2019 sau điều chỉnh là 22.984 người./.

 

Bích Diệp