Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ

UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải (Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 21/5/2019).

 

Ảnh minh họa

Công bố 01 thủ tục hành chính mới ban hành: Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

 

Công bố 08 thủ tục hành chính sửa đổi: Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô; cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo; cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác; cấp giấy phép xe tập lái; cấp lại giấy phép xe tập lái; cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe; cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động; cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/5/2019./.

 

Bích Diệp