Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tháng 4/2019

Tháng 4/2019, kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, an ninh, quốc phòng được đảm bảo.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tính đến trung tuần tháng 4 toàn tỉnh gieo trồng lúa Xuân 14.841 ha, ngô Xuân 14.125 ha, thuốc lá 2.125 ha, cây thạch đen 1.179 ha, rau các loại 4.230 ha. Tổng diện tích trồng rừng mới 1.789,6 ha, đạt 19,9% kế hoạch. Tình hình dịch tả lợn Châu Phi vẫn diễn biến phức tạp, tính đến ngày 02/5/2019, đã tiêu hủy trên 2.600 con lợn. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tăng cường triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, để ngăn chặn hiệu quả, hạn chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lây lan, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi.

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 4,65% so với tháng trước và tăng 2,91% so với cùng kỳ; tính chung 4 tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,86% so với cùng kỳ.

 

tổng thu ngân sách nhà nước tháng 4 ước đạt 496,7 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng ước thu 1.872 tỷ đồng, đạt 34,4% dự toán, tăng 20,2% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước đạt 1.700 tỷ đồng; 04 tháng đầu năm ước đạt 6.950 tỷ đồng, đạt 34,3% kế hoạch, tăng 11,7 % so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 4 ước đạt 500 triệu USD, tính chung 4 tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 1.530 triệu USD, đạt 29,3% kế hoạch, giảm 1,9% so với cùng kỳ.

 

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các trường học đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi học kỳ II và kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2019. Thành lập mới Trường tiểu học và THCS Lê Quý Đôn thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, trong tháng không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, không phát sinh bệnh dịch mới. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền tập trung vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện.

 

Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2018. Các hoạt động đối ngoại được tổ chức theo đúng định hướng, chỉ đạo của trung ương, của tỉnh./.

 

Phương Linh

(Theo Báo cáo số 187/BC-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh)