Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hỗ trợ tỉnh Sơn La trong xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tạo về việc tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tỉnh Sơn La trong xuất khẩu các mặt hàng nông sản vào thị trường Trung Quốc qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh (Công văn số 455/UBND-KTTH ngày 21/5/2019).

 

Hỗ trợ nông sản Sơn La xuất khẩu các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: baolangson.vn

UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương làm đầu mối, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ, thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản của tỉnh Sơn La vào thị trường Trung Quốc qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hỗ trợ cơ quan chức năng tỉnh Sơn La trong tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nông sản an toàn tỉnh Sơn La sang thị trường Trung Quốc năm 2019.

 

Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII và các cơ quan có liên quan chỉ đạo tăng cường phối hợp trong đó ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi nhất để giải quyết thủ tục thông quan cho mặt hàng nông sản của tỉnh Sơn La xuất khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn phối hợp với tỉnh Sơn La đưa tin về các hoạt động xuất khẩu nông sản của tỉnh Sơn La qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

 

Phương Linh