Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch thoái vốn nhà nước đối với công ty cổ phần có vốn nhà nước

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong giai đoạn 2019 - 2020, thực hiện thoái vốn nhà nước đối với 03 công ty cổ phần có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, công khai, minh bạch. Đó là nội dung trong Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh.

 

Trong năm 2019, thực hiện thoái vốn tại 02 doanh nghiệp. Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, hiện nay vốn điều lệ nhà nước nắm giữ là 51%, tỷ lệ thoái vốn nhà nước là 15%. Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn, hiện nay vốn điều lệ nhà nước nắm giữ là 73,33%, tỷ lệ thoái vốn nhà nước là 37,33%. Năm 2020, thực hiện thoái vốn đối với Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn, hiện nay vốn điều lệ nhà nước nắm giữ là 71,09%, tỷ lệ thoái vốn nhà nước là 35,09 %. Các doanh nghiệp trên bảo đảm tỷ lệ vốn điều lệ nhà nước nắm giữ sau khi thoái vốn là 36%.

 

Phương Linh