Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi”

Ảnh minh họa

Nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi” dành cho Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện (Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 17/5/2019).

 

Chủ đề dự thi là các lĩnh vực pháp luật: Hình sự, tố tụng hình sự; Dân sự, tố tụng dân sự; Hành chính, tố tụng hành chính; Hôn nhân và gia đình; Khiếu nại; Tố cáo; Đất đai; Tài nguyên, Môi trường; Lao động và việc làm hoặc các lĩnh vực pháp luật khác. Cuộc thi gồm vòng sơ khảo và vòng chung khảo. Ban Tổ chức cuộc thi được thành lập trong tháng 5/2019, cuộc thi chính thức phát động trong tháng 6/2019 và tổ chức chấm thi trong tháng 10/2019, tổng kết, trao giải trong tháng 11/2019./.

 

Phương Linh